Musiikin vakiotilausehdot

LUE EHDOT TÄYDELLISESTI ENNAKKOMAKSUUN
Seuraavia vakioehtoja sovelletaan kaikkiin RadioSparx Scandinavia ApS: n, CVR 34 59 17 25, Radiosparx.com-musiikkiportaalin tilauksiin. Ehdot ovat olennainen osa asiakkaan ja RadioSparx Scandinavia ApS:n välistä tilaussopimusta, ja vakioehdot löytyvät aina osoitteesta www.radiosparx.fi

1. Voimaantulo, irtisanominen ja sitovuusaika

Tilauksen voimassaolo alkaa tilaussopimuksessa ilmoitetusta alkamispäivästä. Tilauksen sitoumuskausi vastaa valittua tilausjaksoa, joka on 1, 3, 6 tai 12 kuukautta alkamispäivästä.

Asiakas voi irtisanoa tilauksensa vähintään 30 päivää ennen sitoutumisjakson päättymistä. Verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset voidaan peruuttaa kirjautumalla sisään osoitteessa www.radiosparx.fi ja pysäytä automaattinen maksu. Vaihtoehtoisesti tilaukset voidaan peruuttaa sähköpostitse osoitteeseen info@radiosparx.dk.

Jos tilausta ei lopeteta,̊uusi tilausjakso alkaa automaattisesti tilaussopimuksessa määritellyn jakson/maksuvälin mukaisesti.

2. Sisältö, ylläpito

Radiosparx.com sisältää laajan valikoiman musiikkia eri tyylilajeista. RadioSparx Scandinavia ApS pidättää oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa kanavia ja musiikkikappaleita ilman ennakkoilmoitusta.

Jos radiosparx.com-sivuston toiminnassa ilmenee häiriöitä, asiakkaan musiikkisoittimen uudelleenkäynnistäminen ratkaisee yleensä ongelman. Muussa tapauksessa asiakas voi ottaa yhteyttä tukiosastoon, joka yrittää tunnistaa ja korjata ongelman.

3. Tilauksen käyttö, vastuu salasanan käytöstä jne.

RadioSparx.com toimii parhaiten yhdessä kiinteän laajakaistan kanssålaajakaistayhteys.

Yhden käyttäjän tilauksen avulla voit pelata vain osoitteesta www.radiosparx.com på yksi musiikkisoitin/IP-osoite. Vastaavasti monikäyttäjätilaus mahdollistaa toiston tilaukseen liittyneiden käyttäjien lukumäärää vastaavalla määrällä soittimia.

Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana kuuluvat Asiakkaalle, ja niitä saa käyttää vain Asiakas. Asiakas on velvollinen suojaamaan käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luvattomalta käytöltä.

Tilaus, mukaan lukien koko sisältö tai osa siitä, on̊ radiosparx.com, voidaan käyttää ainoastaan taustamusiikkina esimerkiksi kaupoissa, ostoskeskuksissa, ravintoloissa, kahviloissa, kylpylöissä, hotelleissa, auloissa jne.

Asiakkaat voivat̊ käyttää tilausta, mukaan lukien koko sisältöä tai osaa siitä, mihinkään muuhun tarkoitukseen. Laittomasta käytöstä voidaan nostaa syyte Luvattoman käytön kielto voidaan poistaa ilman vakuuden asettamista Asiakas on vastuussa kaikesta Asiakkaan tilauksen käytöstä ja ottaa myös vastuun kaikesta toiminnasta, joka johtuu Asiakkaan käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä.

Jos Asiakas saa tietoonsa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa laittoman käytön riskin tai tosiasiallisen laittoman käytön tai jos hän olettaa, että tällainen riski on olemassa tulevaisuudessa, Asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä asiakaspalveluun.

Sisältö̊ radioSparx.com on valittu käytettäväksi Skandinaviassa. Asiakkaan IP-osoite ilmoittaa musiikkipalvelimelle asiakkaan maantieteellisen sijainnin ja varmistaa, että asiakas pääsee oikeaan sisältöön̊ radiosparx.com. Asiakkaan maantieteellisen sijainnin poistaminen käytöstä tai asiakkaan verkkolaitteen tai IP-osoitteen manipulointi tai väärentäminen tai muut toimet/olosuhteet, joiden seurauksena saamme asiakkaan väärän maantieteellisen määränpään, voivat johtaa siihen, että asiakkaan asettama sisältö ei ole tarkoitettu käytettäväksi Skandinaviassa Asiakas on näin ollen vaarassa joutua maksamaan maksuja sisällön käytöstä. RadioSparx Scandinavia ApS ei ole vastuussa tästä, riippumatta siitä, onko kyseessä̊syy siihen.

Radiosparx.com ei välttämättä ole käytettävissä/vastaa palveluihin ulkoisten tekijöiden vuoksi, joihin emme voi vaikuttaa ja joista emme ole vastuussa, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, ympäristö- tai topografiset olosuhteet, heikentynyt tai rajoitettu Internet-yhteys, asiakkaan verkkoselaimen tai tietokoneen ongelmat, kaapeliviat tai asiakkaan Internet-palveluntarjoajan palvelukatkokset.

Jos laitteessa on toimintahäiriö̊ radiosparx.com että voidaan dokumentoida foorumeillåradioSparx Scandinavia ApS: n aiheuttama, yli 24 tuntia kestävä käyttökatkos, johtaa siihen, että tilausjaksoa jatketaan käyttökatkosta vastaavalla tavalla. Seisokkia ei voida pitää oletusarvona Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa, jos käyttökatkos kestää yhteensä vähintään 72 tuntia, kuluvan kuukauden loppuun asti.

4. Hinnan mukauttaminen ja maksuehdot

Tilaus maksetaan ennakkoon tilaussopimuksessa määriteltyjen maksuehtojen mukaisesti. RadioSparx Scandinavia ApS pidättää itsellään oikeuden korottaa hintoja suhteessa sisällöntuottajalta vaadittaviin hinnankorotuksiin, kuitenkin vuosittain suhteessa Tanskan tilastokeskuksen nettohintaindeksiin. Hinnankorotuksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kahden kuukauden välein. 30 päivän irtisanomisaika. Hinnankorotuksia ei ilmoiteta sitoumuskaudelle. Jos sopimus irtisanotaan mistä tahansa syystä, ennakkoon maksettuja summia ei palauteta.

5. Oletus

Jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti, mukaan lukien mutta ei ainoastaan erääntyneiden maksujen maksamatta jättäminen ja tilauksen käyttö kohdan 3 vastaisesti, RadioSparx Scandinavia ApS: llä on oikeus irtisanoa tilaus ilman ennakkoilmoitusta. Jos sopimus irtisanotaan, asiakas on edelleen vastuussa kaikkien irtisanomishetkellä maksamatta olevien määrien tai muiden sopimuksen ja/tai rikkomisen seurauksena syntyneiden saatavien maksamisesta.

6. Asiakaspalvelu, asiakkaiden yhteystietojen muuttaminen jne.

Jos asiakkaalla on kysyttävää palvelusta, tilauksesta, maksusta, laskusta tai muusta, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa info@radiosparx.dk tai puhelimitse +45 71 99 10 28. Kun asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, hänen on ilmoitettava puhelinnumero, nimi ja osoite.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakaspalveluun kaikista nimen, osoitteen ja muiden yhteystietojen muutoksista.

7. Vastuun rajoitukset

RadioSparx Scandinavia ApS ei ole millään tavalla vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas käyttää radiosparx.com-sivuston sisältöä lainvastaisesti tai että asiakas käyttää muista lähteistä peräisin olevaa sisältöä.

Tilaus perustuů lähtökohta, että sisältö̊ www.radiosparx.com on maksuton ja että asiakkaan ei näin ollen tarvitse maksaa Koda/Gramexille maksua siitä, että asiakas käyttää www.radiosparx.com -sivuston sisältöä.

Kaikki oikeudet sivustolla olevaan sisältöön̊ radiosparx.com on RadioSparx Scandinavia ApS: n ja sen sisällöntarjoajan omaisuutta. RadioSparx maksaa oikeudenhaltijoille korvauksen heidän musiikkinsa käytöstä sisällöntarjoajamme kautta.

RadioSparx Scandinavia ApS takaa, että vain verovapaata musiikkisisältöä käytetään̊ asiakkaan musiikkitili̊ www.radiosparx.com

8. Riidat

Kaikkiin sopimukseen (vakioehdot ja tilaussopimus) ja radiosparx.com-sivuston käyttöön liittyviin riitoihin sovelletaan Tanskan lakia, ja Roskilden tuomioistuimet ovat toimivaltaisia.

KIITOS, että valitsit RadioSparxin!

Haluamme auttaa sinua saamaan parempia tuloksia

Ota meihin yhteyttä ja pyydä sitoumukseton keskustelu tai tarjous ainutlaatuisesta musiikkiratkaisusta, joka voidaan räätälöidä juuri sinun myymälääsi, yrityksesi tai yrityksesi tarpeisiin.